Uit ‘Happinez’

Susan Smit leest  ‘Stil leven’, Kristien Bonneure, Lannoo

Susan leest: Stil leven

Zou een boek over de stilte niet moeten bestaan uit lege bladzijden, net als het hoofdstuk ‘Seks’ in Kluuns handboek ‘Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt’ in plaats van vol te staan met meningen, ideeën, ervaringen, overtuigingen? Toch niet. ‘Stilleven’ is weliswaar een boek vol woorden, maar al die woorden roepen het verlangen op om het boek terzijde te leggen en de stilte te beleven.

Fluisterend pamflet

De Vlaamse auteur Kristien Bonneure noemt haar boek een ‘fluisterend pamflet’ en zo is het. Ze sprak met stilte-experts, zocht zelf stilte-ervaringen op en essayeert er op een originele, zintuiglijke en vrije manier op los. Ze stapelt haar korte en langere beschouwingen op elkaar als stenen, zodat ze geen los zand vormen. En ze blaast er genoeg lucht in om het delicate, ijle onderwerp recht te doen.

De stilte betreden

Een van haar mooiste overdenkingen is deze: ‘Stilte is een leerschool om me te verbinden, te verhouden en toe te vertrouwen aan het niet-weten, niet-begrijpen.’ Antwoorden zul je in dit boek niet vinden, maar wel duizend redenen om vaker en dieper de stilte te betreden – zodat je daar, in alle rust en ruimte, antwoorden krijgt op vragen die je jezelf nog niet eens gesteld hebt. Wijsheid komt nu eenmaal voort uit de stilte, niet uit het lawaai van het denken.

‘Stil leven’, Kristien Bonneure, Lannoo

Tekst: Susan Smit

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s